Doelgroepen

Zonder uit te willen sluiten geef ik voorbeelden voor wie lichaamsgerichte therapie geschikt is, namelijk voor mensen die

 • rouwen om een verlies in hun leven
 • mentale ondersteuning zoeken bij hun wens af te vallen en meer van hun lichaam te gaan houden
 • grenzen duidelijker willen aangeven
 • assertiever in het leven willen staan
 • een traumatische ervaring hebben meegemaakt en daarvan willen herstellen
 • gewend zijn zichzelf over te belasten en zichzelf moeilijk rust gunnen.
 • burnout willen voorkomen
 • begeleiding zoeken bij of na een periode van burnout.
 • hooggevoelig zijn
 • ervaren hebben dat praten over problemen onvoldoende helpt, en daarom via hun lichaam in contact willen komen met gevoelens en emoties
 • behandeld worden of werden voor ziekte
 • behoefte hebben aan ondersteuning in moeilijke perioden in hun leven

werkwijze
achtergrond