Werkwijze

Waarom lichaamsgericht?

Het lichaam en de psyche werken intensief samen. Een voorbeeld hiervan is de reactie van je lichaam op schrik: je houdt je adem in en spant spieren aan , je maakt je klaar om te vechten of te vluchten.

Daarom praten we tijdens de sessies niet alleen met elkaar, we betrekken ook het lichaam bij het verandertraject wat je ingezet hebt.  Er zijn veel manieren hiervoor.  Je gaat contact maken met je lichaam en reacties van je lichaam leren waarnemen.  Belangrijke vragen hierbij zijn: Hoe en waar voel je het aanspannen en ontspannen van de spieren, waar en hoe voelt de adem? Lichaamsoefeningen, verkennen en verdiepen van de adem, aanraking, massage, wandelsessies, oefeningen vanuit de mindfulness en yoga… dit alles kan gebruikt worden, afhankelijk van en passend bij jouw hulpvraag.

Intake:

We beginnen het contact altijd met een intakegesprek waarin we kijken of er een ‘klik’ is in ons contact. Naast het kennismaken stellen we de hulpvraag zo secuur mogelijk vast.
Ik benoem welke begeleiding / behandeling passend is bij je hulpvraag. Op basis van dit gesprek besluit je om wel/niet verder te gaan bij mij. Het aantal sessies wat nodig is is afhankelijk van de hulpvraag en je persoonlijke behoefte.

Vervolg: 

Regelmatig evalueren we of de hulpvraag nog actueel en de aangeboden werkwijze passend is. Ook staan we stil bij de effecten van de therapie in het dagelijks leven.

Beëindigen therapie:

Beëindiging van de therapie vindt bij voorkeur plaats in overleg en in contact.

Doelgroep
Achtergrond