Verliesverwerking

Het leven brengt soms grote verliezen met zich mee: een dierbare verliezen door de dood, een scheiding, verlies van werk, gezondheid, energie of lichaamsfuncties.
Soms rouw je over een eerder geleden verlies en heeft de omgeving geen aandacht daar meer voor.

Ik kan je helpen om verlies een plek in je leven te geven.

Voor beroepskrachten die met verlies te maken krijgen, waaronder werkers in de gezondheidszorg. De training is opgebouwd uit één of meerdere dagdelen:

Dagdeel 1: Basistraining over Bewustwording rond Verliesverwerking. We staan stil bij de levensgebieden waarin verlies mogelijk is, soorten verlies, emoties bij verlies, rouwtaken en -fasen, en adviezen voor de beroepskracht bij het begeleiden van cliënten die deze rouwtaken doorwerken.

Dagdeel 2: Vervolgtraining: Gespreksvoering in situaties van verlies. We bespreken een goede grondhouding van de beroepskracht bij de begeleiding van cliënten die een verlies verwerken en oefenen met een simulant situaties die zich voor kunnen doen op de werkvloer

Dagdeel 3: Vervolgtraining: Persoonlijke betrokkenheid vorm geven in professioneel handelen. We verkennen kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen voor de beroepskracht rondom verliesverwerking. We kijken naar begeleidingsdoelen en -taken van de verliesbegeleider, het belang van het sociale netwerk van de cliënt en hoe dat in te zetten.

Reacties van deelnemers op deze training:

  • Zeer leerzaam en verhelderende training, verliesverwerking omvat zoveel meer dan ik dacht, vertaalslag naar de werkvloer is goed gemaakt.
  • Een heel interessante, leerzame, erg goed te gebruiken training, de docent kent het werkveld, fijn!
  • De cursus is voor mij zeer informatief geweest, de taal sluit goed aan bij mijn werk, erg prettig.
  • De training is goed en met passie gegeven, rustig en duidelijk, en levert zeker ook een bijdrage voor mijn eigen ontplooiing.
  • Duidelijke en informatieve readers, ondersteuning met powerpoint presentatie werkt goed uit.
  • De docent geeft de training op een betrokken manier en met een warme ondertoon. Warme, wijze en mooie woorden hebben indruk op me gemaakt.

Vragen? stuur vrijblijvend een e-mail op of bel naar 0172 – 49 37  05 en/of 06 33 83 45 75