Training/Agenda

De volgende trainingen/workshops bied ik aan vanuit mijn praktijk:  Verliesverwerking, Massage als Complementaire Zorg, Grenzen en Balans .
Hieronder is  meer informatie over de verschillende trainingen te lezen:


Verliesverwerking

Voor beroepskrachten die met verlies te maken krijgen, waaronder werkers in de gezondheidszorg. De training is opgebouwd uit één of meerdere dagdelen:

Dagdeel 1: Basistraining over Bewustwording rond Verliesverwerking. We staan stil bij de levensgebieden waarin verlies mogelijk is, soorten verlies, emoties bij verlies, rouwtaken en -fasen, en adviezen voor de beroepskracht bij het begeleiden van cliënten die deze rouwtaken doorwerken.

Dagdeel 2: Vervolgtraining: Gespreksvoering in situaties van verlies. We bespreken een goede grondhouding van de beroepskracht bij de begeleiding van cliënten die een verlies verwerken en oefenen met een simulant situaties die zich voor kunnen doen op de werkvloer

Dagdeel 3: Vervolgtraining: Persoonlijke betrokkenheid vorm geven in professioneel handelen. We verkennen kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen voor de beroepskracht rondom verliesverwerking. We kijken naar begeleidingsdoelen en -taken van de verliesbegeleider, het belang van het sociale netwerk van de cliënt en hoe dat in te zetten.

Reacties van deelnemers op deze training:

 • Zeer leerzaam en verhelderende training, verliesverwerking omvat zoveel meer dan ik dacht, vertaalslag naar de werkvloer is goed gemaakt.
 • Een heel interessante, leerzame, erg goed te gebruiken training, de docent kent het werkveld, fijn!
 • De cursus is voor mij zeer informatief geweest, de taal sluit goed aan bij mijn werk, erg prettig.
 • De training is goed en met passie gegeven, rustig en duidelijk, en levert zeker ook een bijdrage voor mijn eigen ontplooiing.
 • Duidelijke en informatieve readers, ondersteuning met powerpoint presentatie werkt goed uit.
 • De docent geeft de training op een betrokken manier en met een warme ondertoon. Warme, wijze en mooie woorden hebben indruk op me gemaakt.

Massage als Complementaire Zorg

Voor zorgverleners in opleiding en als nascholing. Doel is het toepassen van bewuste aanraking en massage in het contact met een zorgvrager om het algemeen welbevinden te vergroten, angst, onrust of pijn te verminderen, ontspanning te bevorderen en/of meer in contact te komen met een zorgvrager. Duur en tarieven van de trainingen stellen we vast in overleg.

Duur van de training is drie dagdelen.

Reacties van deelnemers op deze training:

 • De docent begeleidt de deelnemers persoonlijk, duidelijk en zorgvuldig.
 • De volgorde iedere avond, theorie en een demonstratie van de massage, waarna we oefenen in tweetallen is heel prettig.
 • Er is veel ruimte om te mogen leren in een rustige sfeer, met aandacht voor alle deelnemers.
 • Ik kan contactvolle aanraking en massage nu meer toepassen in mijn werk als verpleegkundige in de palliatieve zorg, ben meer gemotiveerd en heb meer bagage.
 • Een waardevolle cursus.

Grenzen en Balans

Een workshop van zes uur waarin we stil staan bij het belang van grenzen en de boodschappen die je hebt meegekregen hierover. Vragenderwijs verken je je jouw eigen grenzen en jouw manier van omgaan daarmee. Samen met enige oefeningen vanuit de mindfulness betrekken we ook het lichaam bij deze verkenningstocht. Een vervolgworkshop van vier uur hierop is mogelijk.