Coaching

Coaching sessie:

Coaching werkt in het hier en nu en is vaak werkgerelateerd. Wat aan de orde kan komen is bijvoorbeeld:

  • Herbezinnen, de koers heroverwegen en eventueel bijstellen.
  • (Meer) Ontspannen omgaan met situaties.
  • Onderzoeken van gewoontes: passen ze nog, is er iets wat anders kan,
  • daarmee experimenteren.
  • Van reactief naar creatief handelen gaan: het verschuiven van oude- soms minder functionele- patronen naar meer vrijheid en creativiteit.
  • Afstand nemen van de dagelijkse hectiek.

Bij dit alles meer in contact komen met de wijsheid van je lichaam.

We werken met een combinatie van gesprek, (lichaams) oefeningen, verbinden met de adem. Gronden, centeren en grenzen zijn thema’s die vaak aan de orde komen in de coaching.

Wandelend coachen is ook een mogelijkheid, het biedt de mogelijkheid in je eigen tempo een vastzittend patroon letterlijk in beweging te krijgen.

 

therapie

massage