Vergoeding

Veel zorgverzekeringen vergoeden Biodynamische Therapie en Massage in het aanvullende pakket. Download voor meer informatie hierover deze pdf. Let op dat ik geen verantwoordelijkheid neem voor een 100% kloppende lijst, daar ziektekostenverzekeraars lopende het jaar soms wijzigingen aanbrengen. Ik adviseer u te checken bij uw ziektekostenverzekering of de genoemde vergoeding nog steeds klopt.

Joke Ridder
links en leestips