Tarieven / vergoeding

Tarieven:

  • Therapeutische of Coaching sessie 75 minuten € 80,00
  • Massagesessie 60 minuten € 60,00

Vergoedingen:

Veel zorgverzekeringen vergoeden Biodynamische Therapie, waaronder ook massagesessies vallen, in het aanvullende pakket.

Download voor meer informatie hierover deze pdf

Om zeker te weten of je ziektekostenverzekeraar de kosten vergoed adviseer ik je te checken of de gegevens vanuit deze pfd kloppen. Ziektekostenverzekeraars wijzigen soms lopende het jaar hun voorwaarden. Daarom neem ik geen 100 % verantwoordelijkheid in deze.

Ik ben lid van de SBLP: Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie. Zie  info@sblp.nl

Daarnaast ben ik ingeschreven in het RBCZ register: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, en als registertherapeut onderhevig aan TCZ-tuchtrecht. Zie www.rbcz.nu

De SBLP bevordert en bewaakt de kwaliteit en professionaliteit van de aangesloten therapeuten. De beroepsorganisatie hanteert een register waarin therapeuten worden opgenomen die voldoen aan de normen rond opleiding, bijscholing, praktijkvoering, beroepshouding en periodieke herregistratie.

De SBLP heeft een beroepscode en een klachtenprocedure opgesteld voor de beroepsuitoefening. De SBLP voert een actief kwaliteitsbeleid en streeft naar een constructieve samenwerking met alle partijen in de zorgketen.

De SBLP is aangesloten bij de koepelorganisaties NAP, SRBAG en RBCZ. Registertherapeuten zijn via de SBLP aangesloten bij één van deze koepelorganisaties waarmee afspraken over vergoedingen met zorgverzekeraars zijn gemaakt. De therapievormen worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekeringen

links en leestips